Alla grupper är unika med unika behov.

Högpresterande team utmärks av en hög grad av såväl produktivitet som positivitet, d.v.s. de är duktiga på att leverera men de har också roligt under tiden. De har en klar vision, tydliga mål och roller och är bra på att kommunicera och samarbeta. De har skapat en kultur präglad av uppskattning och de ser möjligheter i varandras olikheter.

Nybildade grupper har andra utvecklingsbehov än grupper som arbetat länge tillsammans och känner varandra och varandras styrkor väl. Men även en etablerad ledningsgrupp kan då och då behöva stanna upp för att tillsammans reflektera över sin förmåga att kommunicera, samarbeta och fokusera på rätt frågor så att gruppens resultat kopplar direkt till hela verksamhetens affärs- eller verksamhetsmål.

För att veta vad just Ditt team eller grupp behöver utveckla görs initialt en kartläggning för att identifiera gruppdynamiken och aktuella utmaningar och möjligheter utifrån olika perspektiv såsom struktur, kultur och lärande. Val av strategi, metod och övningar baseras därefter på teamets specifika utvecklingsbehov och gemensamma uppdrag.

Är ni intresserade av att utvecklas tillsammans?

Välkomna att boka ett kostnadsfritt första möte.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara