Jag är utbildad professionell teamcoach och samtalscoach (Professional Certified Coach, PCC) och medlem i International Coach Federation. Jag arbetar som senior organisationskonsult främst med
ledarskaps- team-, och organisations-utveckling. Jag har många års erfarenhet och genuint
intresse av att möta och se individer, team och verksamheter växa och utvecklas.
Min drivkraft är att i dialog och samspel få vara med och bidra till utveckling och lärande
genom att skapa medvetenhet om mönster, utmaningar och möjligheter.

Ursprungligen är jag psykiatri- och familjeterapiutbildad och med många års yrkeserfarenhet bakom mig, har jag en bred psykologisk förståelse för hur människor och grupper fungerar och om mekanismer som är verksamma i förändring. Jag inspireras mycket av människors starka förmåga till utveckling och förändring, som jag ständigt ser i mina möten med enskilda klienter och grupper.

Med lång egen erfarenhet av att vara chef och ledare har jag sedan 2006 helt arbetat med chefs- och teamstöd på olika nivåer, men till mig är också du som medvetet vill arbeta med din egen personliga utveckling välkommen.

Jag verkar också som utbildningscoach och mentorcoach åt blivande coacher under
utbildning och coacher som behöver förnya sin certifiering.

Mitt medlemskap i ICF innebär exempelvis att jag förbundit mig att arbeta efter gällande
etiska riktlinjer som bl.a. reglerar full konfidentialitet.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara