Individuell coaching passar dig som har ett komplext arbetsliv och som vill utvecklas som ledare som i sin tur leder till bättre effektivitet och resultat.

Det moderna ledarskapet betonar vikten av att kunna leda utifrån vad som leder till bäst resultat i olika situationer, vilket innebär förmågan att variera ledarstil utifrån situation och person. Alla medarbetare har också olika behov av styrning och ledning, liksom förmåga att ta ansvar.

Ledarstilarna kan handla om att vara tydlig chef och våga fatta beslut, vara förändringsledaren som leder utveckling, motiverar och hanterar motstånd och intar en coachande ledarstil för att låta medarbetaren själv komma med lösningen.

Viktiga faktorer för att lyckas oavsett ledarstil är bl.a. självkännedom, tydlighet och förmåga att bygga relationer med en välfungerande kommunikation med medarbetarna. En vanlig utmaning är att hitta balans mellan att vara stödjande och styrande och att samtidigt försöka se vad som är varje medarbetares drivkraft.

En annan utmaning för chefer och ett vanligt tema i coaching, är chefens egen viktiga balans mellan arbete och fritid.

Ledarcoaching är en tankeväckande och kreativ process för att stödja en chef eller ledare att bli medveten om sig själv, sina utmaningar och möjligheter. Coachsamtalen är tillfällen för reflektion för att se nya perspektiv och handlingsalternativ i nuvarande och kommande situationer. Coachens uppgift är att guida genom processen och ställa frågor som gör att den coachade kommer vidare, både med aktuell situation och egen utveckling.

Låter det intressant?

Är du som ledare eller företag intresserad av ett individuellt skräddarsytt träningsprogram för ledarutveckling så boka ett första förutsättningslöst möte.

Spara

Spara